Bokföring & Redovisning

Effektivare bokförings- och redovisningstjänster

Vill du ha hjälp med löpande bokföring och redovisning? Välkommen till ECAB.

Ja, vi erkänner: Vi gillar att digitalisera så mycket om möjligt eftersom det sparar tid och pengar åt både dig och oss. Men alla är olika – självklart får du lämna in dina underlag i pappersform. Månadsvis, varje kvartal eller år.

När du känner dig redo så hjälper vi dig att digitalisera med enkla och prisvärda tjänster. Du köper till tjänsterna bokslut och deklaration när det blir dags för det. Givetvis har du även möjlighet att koppla på andra tjänster som finns under Egen ekonomiavdelning.

Vill du ha samma hjälp som våra nöjda kunder?
De här funktionerna kan du välja mellan i tjänsten Bara bokföring

Redovisning

 • Bokföring av alla underlag
 • Periodisering av kostnader och intäkter
 • Avskrivningar
 • Månadsavstämningar av alla balanskonton
 • Avstämning av moms och inlämning till Skatteverket

Månadsbokslut

 • Ni får ett avstämt månadsbokslut
 • Balans- & resultatrapporter
 • Vi förklarar rapporterna med text och grafiska layouter
 • Kontroll mot budget
 • Rådgivning om företagets ekonomiska ställning
 • Tillgång till Ekonomiöversikten där ni ser bolagets ekonomiska ställning i realtid

Bokslut och årsredovisning

 • Vi upprättar ett avstämt och kvalitétssäkert bokslut
 • Alla erforderliga bokslutsbilagor
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration för bolaget
 • K10 till aktieägarnas privata deklaration
 • Samarbete med bolagets revisor om bolaget har revisionsplikt
 • Rekommendation av erfarna revisorer om bolaget behöver revisor