Klara Corona - 17 tips om ekonomi

Klara Corona – 17 tips om ekonomi

ECAB kommer att kontakta alla kunder och hjälpa till med att sänka kostnader, upprätta budgetar och skicka ansökningar till Skatteverket, Tillväxtverket och eventuellt olika långivare. Tillsammans ska vi klara det. Det är en turbulent tid då många känner oro inför framtiden. Vi måste klara både hälsan och företagen. Här är våra samlade råd om likviditet, intäkter, kostnader samt skatt- och kontrollbalansräkning.

Ha planer – och reservplaner
Vi behöver agera nu, vi behöver ha några olika planer för att kunna genomföra olika snabba beslut vid olika händelser. Jag vet att många av er jobbar aktivt med åtgärder och handlingsplaner och vi vill gärna vara delaktiga och finnas vid er sida för att både bolla idéer och ge konkreta tips och råd.

Givetvis ska alla företag som har möjlighet ta emot de stödåtgärder som regeringen tagit fram. Vissa stöd kan alla företag få, vissa krävs det att bolaget är direkt påverkade av krisen som Corona medför. En del åtgärder som regeringen tagit fram är riktigt bra men det finns även några förslag som kräver lite åtanke eftersom de bidrar till ett framtida ansvar och likviditetspåverkan.

Sänka kostnader och hitta nya infallsvinklar
Men det finns även mycket ett företag ska göra i dessa tider som inte är kopplat till de stöd som regeringen tagit fram. Nu är det viktigt att sänka alla tänkbara kostnader och att hitta nya infallsvinklar till försäljning. Det kan göra skillnad för just ditt bolags överlevnad.

Det är viktigt att ni gör en budget över bolagets förväntade intäkter och kostnader utifrån er nya situation pga Corona. Börja med att göra en intäkts- och kostnadsbudget. Sedan kompletterar ni med en likviditetsbudget för att se hur länge företaget klarar sig innan det uppstår en brist på pengar. Beräkna även hur mycket ni måste omsätta för att nå break-even varje månad.

Våra 17 råd om budget och ekonomi
Vi bifogar några råd om vilka åtgärder ni kan vidta och vad ni behöver tänka på för att göra en bra budget. Dessa råd är viktiga att gå igenom även om ni inte vill upprätta en budget. Det finns även ett dokument med kortfattad information om statens krispaket.
Den sänkta arbetsgivaravgiften som skatteverket beslutat om för löneutbetalningarna i mars kommer vi med automatik att ordna åt er när vi lämnar in arbetsgivardeklarationen i april.

Vi kommer att kontakta alla våra kunder under kommande veckan för att höra hur det är med er och hur ni påverkas av Corona. Givetvis hjälper vi er gärna med att upprätta budget och ansökningar till Skatteverket, tillväxtverket och långivare om ni önskar det.

Ta väl hand om er!
Anne-Louise Ekstrand,
ägare, ECAB Ekonomicentra

Viktiga åtgärder och råd

LIKVIDITET:
1. Kontakta era långivare tex banker och Almi för att få era befintliga lån amorteringsfria under en viss tid. Många långivare beviljar amorteringsfrihet mellan 3-6 månader.

2. Kontakta de leverantörer som ni har leasingavtal med och be om sänkt leasingavgift under en viss tid.

3. Kontakta era leverantörer om anstånd med betalning på obetalda fakturor samt längre kredittid på kommande fakturor.

4. Fakturera era kunder så snabbt som möjligt för att undvika långa kredittider och minimera risken för kundförluster.

5. Kolla om det finns möjlighet att fakturera era kunder i förskott och till fast pris.

6. Var snabba med er påminnelsehantering och försök att driva in betalningar så snabbt som möjligt.

INTÄKTER & KOSTNADER
7. Var kreativa och försök att hitta nya sätt att öka försäljningen på. Finns det nya tjänster eller produkter? Nya marknader? Nya kunder? Finns det möjlighet till merförsäljning pga Corona?

8. Inför ett generellt inköpsstopp på hela företaget. Bevilja endast inköp som bolaget måste ha för att kunna fortsätta att driva sin verksamhet.

9. Gå igenom er resultatrapport det senaste 12 månaderna och ta bort eller krymp de kostnader som är onödiga för driften av bolaget.

10. Går det att hitta andra leverantörer eller förhandla till bättre priser hos era leverantörer?

11. Ta kontakt med er hyresvärd angående reducerat hyra eller anstånd med betalning. Om ert företag är i en utsatt bransch finns det möjlighet att få stöd av staten. (Se info nedan)

12. Se över era personalkostnader. Kan ni utföra arbetet på ett annat sätt för att effektivisera alla uppgifter? Går det att optimera olika flöden för att på så sätt minska personalstyrkan? Kanske behöver företaget avskeda personal? Om bolaget har en tydlig påverkan av Corona har ni rätt att nyttja stödet för korttidspermittering. (Se info nedan)

13. Se över ägarnas privata situation. Finns det möjlighet att ta utdelning från bolaget till lägre skatt istället för att betala ut lön från företaget?

14. Många pensionsförsäkringar kan pausas under en viss tid. Kontrollera om ni kan göra det på ägarnas men även på personalens pensionsavsättningar. Var noga att kolla fackliga avtal om företaget tillhör något kollektivavtal.

SKATT & KONTROLLBALANSRÄKNING
15. Om det finns behov att förbättra likviditeten snabbt kan man göra en preliminär deklaration och ange bolagets resultat till 0 kr. Då sänks bolagets preliminära F-skatt under året. Det är dock viktigt att tänka på att om bolaget går med vinst under året kommer företaget att få kvarskatt.

16. Se över föregående år om det finns skatt att få tillbaka.

17. Om företaget går med förlust så att halva aktiekapitalet förbrukas är det viktigt att upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika personligt betalningsansvar för bolagets skulder vid en eventuell konkurs.