Företagare får hjälp med ekonomin

Så här kan du dra nytta av regeringens åtgärder

Kunder till ECAB får råd och stöd. Här är en sammanfattning av vad som gäller för personal, hyror, skatt och lån samt a-kassa.

Personal

Arbetsgivaravgiften sänks till 10,21% för löner utbetalda mellan mars-juni. Detta gäller för bolagets första 30 anställda och med en lön upp till 25 000 kr per månad. Det ger en skattelättnad per anställd och månad upp till max 5 300 kr. Detta gör vi automatiskt till alla våra kunder som vi deklarerar åt.

Om bolaget kan påvisa en tydlig negativ påverkan pga Corona kan företaget ansöka om korttidspermittering. Det innebär att alla anställda (inkl ägare) går ner i arbetstid men får ut ca 90% av sin lön och företaget får stöd för lönekostnaden. Det finns dock en del villkor som ska vara uppfyllda för att få stödet beviljat. Kolla med oss för mer info!

Mall för avtal om korttidspermittering

Vid sjukdom ska arbetsgivaren dra av karensavdraget på lönen som vanligt men den anställde kan få ersättning från försäkringskassan med ett schablonbelopp på 700 kr före skatt. Om du är egenföretagare är ersättningen 804 kr före skatt. Detta gäller from 11/3 och går att ansöka via försäkringskassans e-tjänst from 7/4.

From 27/3 behöver man inte läkarintyg under sjukperiodens första 21 dagarna. Om man fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste man ha läkarintyg när man ansöker om sjukpenning hos försäkringskassan. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön för de första 14 dagarna som vanligt.

Staten betalar tillbaka sjuklönerna till arbetsgivaren i 2 månader from 1:a april.

Hyra

Företag som verkar inom vissa utsatta branscher kan få hyresnedsättning. De utsatta branscherna är tex sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Det är ett stöd på 5 miljarder kronor som ska gå till hyressänkningar till fastighetsägarna, där staten betalar hälften av en hyressänkning upp till 50 procent av den fasta hyran. Hyresgästerna ansöker om reducerad hyra hos fastighetsägaren.

Skatt och lån

Företagsakuten är ett lån där staten tar 70% av risken och banken resten. Första året utfaller ingen ränta. Ansökan gör man hos bankerna eller Almi.
Almi har ett Brygglån för små och medelstora företag. Ett fördelaktigt lån som företagen kan ha i 1 år med att maxbelopp på 3.000.000 kr. Även ett start-up bolag kan få detta lån med max 500.000 kr.

Företaget kan ansöka om anstånd med betalning av skatt, arbetsgivaravgifter och moms, även vid årsmoms för 2019 hos Skatteverket. Detta kan ske retroaktivt och gäller för 2 månader. I vanliga fall måste man tänka noga igenom det personliga betalningsansvaret av förfallna skatter vid en eventuell konkurs. Skatteverket har dock publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet om skälet är Coronapandemin.

Enskilda firmor, handels och kommanditbolag kan göra en avsättning för hela vinsten 2019 i en periodiseringsfond. Det innebär att man inte betalar någon skatt för 2019. Vinsten kan sedan användas och kvittas mot en eventuell förlust under 2020. Då minskar man skatten för 2020. Men om det inte finns någon förlust att kvitta emot måste firman betala skatt för 2019 inom 6 år.

A-kassa

Företagare som blir utan arbete kommer under 2020 att kunna lägga sitt företag vilande vilket möjliggör a-kassa men även att det blir lättare att komma igång igen efter krisen. Det är därför viktigt att alla företagare går med i A-kassan. Bidrag beviljas efter 3 månaders medlemskap. Ersättningen har även höjts under en viss period.

Bläddra bland fler nyheter